Izmještanje dalekovoda 110 kV „Gradiošnica-Herceg Novi“

25 jul 2018

Obavještenje o javnom uvidu i javnoj raspravi za Elaborat – dalje

Elaborat – dalje

Obavještenje – dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – PDF