Izmještanje dalekovoda 110 kV „Gradiošnica-Herceg Novi“

25 jul 2018

Obavještenje o javnom uvidu i javnoj raspravi za Elaborat - dalje

Elaborat - dalje

Obavještenje - dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - PDF