Ispitivanje nivoa elektromagnetnih polja

25 jul 2018
 • Opština Tivat je kao jednu od aktivnosti Lokalnog plana zaštite životne sredine 2017-2021, izvršila mjerenje nivoa elektromagnetnih polja, a za navedena ispitivanja angažovan je Elektrotehnički fakultet iz Podgorice. Mjerenje je izvršeno u julu mjesecu 2018. godine metodom brzog pregleda na sledećim lokacijama:

  • kod JPU “Bambi” i OŠ “Drago Milović” u Donjoj Lastvi, izvještaj broj 1601-353-10/14 od 18.07.2018. godine;
  • kod OŠ “Drago Milović i SMŠ “Mladost” u Tivtu, izvještaj broj 1601-353-10/15 od 18.07.2018. godine;
  • kod OŠ “Branko Brinić” u Radovićima, izvještaj broj 1601-353-10/16 od 18.07.2018. godine.

  Rezultati ispitivanja nivoa električnog polja na navedenim lokacijama su znatno ispod granične vrijednosti koja je utvrđena Pravilnikom o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima („Sl.list CG“, broj 6/15) i iznosi 14 V/m. Kako se izmjerene vrijednosti nivoa električnog polja ni na jednoj poziciji nisu približile graničnoj vrijednosti, nisu vršena dalja ispitivanja.

  • Izvještaj broj 1601-353-10/14 od 18.07.2018. godine - PDF
  • Izvještaj broj 1601-353-10/15 od 18.07.2018. godine - PDF
  • Izvještaj broj 1601-353-10/16 od 18.07.2018. godine - PDF