IZVJEŠTAJ SA STRUČNOG SKUPA, NA KOJEM SU PREZENTOVANI PODZAKONSKI AKTI, KOJI UREĐUJU OBLAST ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA

20 feb 2013

U utorak 19.02.2013. Savjetnik predsjednika Opštine Tivat za ekonomski razvoj i medjunarodne odnose  i Energetski menadžer  Petar Vujović prisustvovao je stručnom skupu u Privrednoj komori Crne Gore, koji je Privredna komora organizovala u saradnji sa  Ministarstvom ekonomije i Inženjerskom komorom.
Tom prilikom pomoćnica Ministra ekonomije Dragica Sekulić prezentovala je nacrte podzakonskih akata Zakona o energetskoj efikasnosti, koji bliže uredjuju oblast energetske efikasnosti zgrada.

Naime, radi se o pravilnicima  o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti, o sertifikovanju energetskih karakteristika zgrada, o metodologiji energetskih pregleda zgrada, o redovnim energetskim pregledima sistema za klimatizaciju i grijanje i  o programu obuke za energetske preglede, sadržaju zahtjeva za izdavanje ovlašćenja i registra ovlašćenih lica.
Cilj okupljanja u Podgorici  bilo je upoznavanje svih relevantnih subjekata, koji se bave energetskom efikasnošću (investitori, projektanti,izvodjači radova, nadzorni organi itd.) sa Zakonskim obavezama, kako bi se one što bolje implementirale.
KABINET PREDSJEDNIKA