PREDAVANJE O ZDRAVIM STILOVIMA ŽIVOTA

18 feb 2013

U srednjoj školi „Mladost“ je danas održano prvo predavanje na temu „Alkoholizma“ , a predavanje je držala mr.Darka Ognjanović , koordinatorka Opštinske kancelarije za bolesti zavisnosti. Od ove godine  prvi put je nastavni predmet  Zdravi stilovi života  izborni predmet i na inicijativu direktorice Jovanke Vujačić  u skladu sa planom i program biće održan niz predavanja a uz saradnju sa Kancelarijom  za bolesti  zavisnosti ,a sve u interesu edukacije mladih o zdravom načinu života.
Drugo predavanje na temu „Narkomanije“ biće održano već u srijedu sa učenicima prvog razreda gimnazije.

post slika