Izvođenje radova u ulicama Nikole Tesle i Orijenska

18 mar 2024

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 16-341/24-UPI-86/3 od 15.03.2024. godine, početi izvođenje radova na prekopavanju u ulicama Nikole Tesle i Orijenska (uzdužno prekopavanje na kat.parc.br. 228/1 i 261 obje KO Tivat i tri poprečna prekopa na kat.parc.br. 228/1 KO Tivat) u cilju priključenja objekta (kat.parc.br. 179 KO Tivat) na telekomunikacionu infrastrukturu.

Radovi će biti izvođeni fazno, uz naizmjenično odvijanje saobraćaja, u skladu sa izrađenim Projektom privremene saobraćajne signalizacije u zoni izvođenja radova.

Izvođač radova, dužan je da obezbjedi nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja kao i da preduzme sve mjere zbog obezbjeđenja i zaštite učesnika u saobraćaju prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 033/12, 058/14, 014/17 i 066/19).

Izvođenje radova će trajati od 20.03.2024. do 13.04.2024. godine.

Građanima unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i molimo na opreznost.

post slika