Postovi sa tagom: sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti

Potpuna obustava saobraćaja u ulici Blaža Jovanovića

18 sep 2023

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat, obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 16-341/23-UPI-109/1 i 16-341/23-UPI-110/1 od 18.09.2023. godine doći do potpune obustave saobraćaja i do prekopavanja u ulici Blaža Jovanovića zbog izvođenja radova na izgradnji kompleksa “Boka Place”, faza 2A-2, u sklopu projekta “Porto Montenegro”

Potpuna obustava saobraćaja i prekopavanje u predmetnoj ulici će trajati u periodu od 20.09.2023. godine do 20.11.2023. godine.

Za vrijeme potpune obustave saobraćaja, kao alternativni putni pravac koristiće se ulica Nikole Tesle dok će vozilima za hitne intervencije biti omogućen prolaz u slučaju potrebe.

Građanima se unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i molimo za strpljenje.

Privremena obustava saobraćaja na dionici saobraćajnice MR2

15 sep 2023

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 16-341/23-UPI-99/1 od 14.09.2023. godine, doći do privremene obustave saobraćaja na dionici saobraćajnice MR2 u dužini od 50m, odnosno od rezidencijalnog ulaza u Marina Village u okviru kompleksa “Luštica Bay” do skretanja ka upravnoj zgradi “Luštica Development” AD Tivat i golf terenima, zbog održavanja trke “Luštica Bay UpHill Run 2023”.

Privremena obustava saobraćaja će trajati dana 16.09.2023. godine od 16:00h do 16:45h i od 17:30h do 18:15h.

Za vrijeme privremene obustave saobraćaja biće omogućen prolaz vozilima za hitne intervencije u slučaju potrebe.

Građanima se unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

Ustanove Grada