Izvođenje radova u ulici Gradiošnica

07 nov 2023

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 16-341/23-UPI-197/2 od 06.11.2023. godine, početi izvođenje radova na prekopavanju u ulici Gradiošnica (kat.parc.br. 911 KO Mrčevac), u cilju povezivanja stambenog objekta sa kat.parc.br. 906/2 i 907, obje KO Mrčevac, na elektroenergetsku infrastrukturu.

Radovi će se izvoditi fazno, uz naizmjenično odvijanje saobraćaja u zoni izvođenja radova.

Izvođač radova dužan je da obezbjedi nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja kao i da preduzme sve mjere zbog obezbjeđenja i zaštite učesnika u saobraćaju prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 033/12, 058/14, 014/17 i 066/19).

Izvođenje radova će trajati od 07.11.2023. do 17.11.2023. godine.

Građanima unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i molimo na opreznost.

post slika