Izvođenje radova u ulici Lorovina

28 okt 2023

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 16-341/23-UPI-177/4 od 27.10.2023. godine, početi izvođenje radova na prekopavanju u ulici "Lorovina" u cilju priključenja objekta (kat.parc.br. 425 KO Mrčevac) na elektroenergetsku infrastrukturu.

Radovi će biti izvođeni fazno, uz naizmjenično odvijanje saobraćaja, u skladu sa izrađenim Projektom privremene saobraćajne signalizacije u zoni izvođenja radova.

Izvođač radova, dužan je da obezbjedi nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja kao i da preduzme sve mjere zbog obezbjeđenja i zaštite učesnika u saobraćaju prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 033/12, 058/14, 014/17 i 066/19).

Izvođenje radova će trajati od 30.10.2023. do 06.11.2023. godine.

Građanima unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i molimo za opreznost.

post slika