IZVRŠENA DODJELA 95 SADNICA UKRASNOG DRVEĆA I ŽBUNJA

11 apr 2019

U okviru akcije ”Da bismo imali drvo – posadi sadnicu prvo”, koja je organizovana u sklopu obilježavanja aprila kao Mjeseca zdravlja i Mjeseca planete Zemlje, u zajedničkoj saradnji Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj i Sekretarijata za mlade, sport i socijalnu zaštitu, izvršena je dodjela 95 sadnica ukrasnog drveća i žbunja za sadnju na 11 lokacija u širem centru grada, Seljanovu i Radovićima. Akcija je bila usmjerena na institucije, mjesne zajednice i skupštine stanara, a sa ciljem uljepšavanja prostora oko stambenih zgrada, institucija i prostora za parkiranje u blizini tih objekata. Preostale sadnice će u predstojećem periodu biti zasađene na javnim zelenim površinama.

Sadnice su nabavljene kroz kontinuiranu i uspješnu saradnje Opštine Tivat i Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakaricka Gora-Podgorica, a do isporuke su bile smještene u rasadniku na prostoru Velikog gradskog parka, gdje ih je „Komunalno“ d.o.o. Tivat čuvalo i njegovalo.

Fotografije sadnica (2)

post slika