JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA SAVJETA „RADIO TIVAT“

08 apr 2017

Na osnovu člana 27 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio Tivat“ („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 10/12), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Tivat, objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje predloga za imenovanje jednog člana Savjeta „Radio Tivat“ - opširnije

Obrazac za predlog kandidata za člana Savjeta  Radio Tivat - download