Javna rasprava – Nacrt Odluke o budžetu opštine Tivat za 2023.godinu i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Tivat za 2022.godinu

04 nov 2022

Program javne rasprave - detaljnije 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2022.godinu - detaljnije

Odluka o budžetu za 2023. godinu - detaljnije