JAVNA RASPRAVA O MASTER PLANU GASIFIKACIJE CRNE GORE, SA IZVJEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

16 jan 2017

Obavještava se javnost da će se u periodu od 16.01.2017. do 16.02.2017. godine održati Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Master plana gasifikacije Crne Gore, koji je odobren u sklopu desetog poziva Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Master plan gasifikacije predstavlja presjek stanja kada je u pitanju tržište gasa u Crnoj Gori, kao i institucionalne mjere koje je potrebno sprovesti na nivou ministarstva i regulatora zaduženih za ovu oblast.

Takođe, na osnovu člana 9 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, Ministarstvo ekonomije je donijelo Rješenje o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za studiju Master plan gasifikacije Crne Gore, a na osnovu kojeg je pripremljen nacrt izvještaja. 

Nacrt dokumentacije se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva ekonomije:http://www.mek.gov.me.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 16.02.2017. godine, na e-mail adresu:gasifikacija@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica. 

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati na Cetinju 06.02.2017. godine, sa početkom u 13h – Zgrada Prijestonice, Bajova 2, II sprat sala za sastanke.