JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG PLANA ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

18 sep 2013

Odlukom predsjednika opštine Tivat Nacrt Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti stavljen je na Javnu raspravu koja će trajati od 18.septembra 2013 do 03 novembra 2013.
Za sprovođenje Programa javne rasprave zadužen je Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti a uvid u nacrt dostupan je u u Kancelariji br.12 svakog radnog dana.

O D L U K A O utvrđivanju Nacrta Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti - PDF

P R O G R A M Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti  u Opštini Tivat - PDF

NACRT  PLANA - dalje