JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

27 okt 2015

Program Javne rasprave - dalje

Zaključak - dalje

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti - dalje