JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

16 mar 2018

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama  koja će trajat 15 dana, zaključno sa 30.03.2018.godine održaće se 29.03.2018.godine u multimedijalnoj sali Opštine Tivat sa početkom u 18h. Više detalja i Nacrt Odluke možete pogledati na sljedećem linkovima:

Program Javne rasprave - PDF
Nacrt Odluke NVO - PDF
Odluka o pristupanju izrade Nacrta Odluke NVO - PDF