JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

11 dec 2017

Program Javne rasprave - dalje

Nacrt Odluke - dalje

Mapa sa zonama - dalje