JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ELEMENTIMA UTU I ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA TRAFOSTANICE NDTS“C1“ 10/0,4 kV, SNAGE 630 kVA, SA PRIKLJUČKOM 10 kV KABLOVSKIM VODOVODIMA

12 feb 2019

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU   i  Odlukom  o  pristupanju  izgradnji  lokalnog  objekta  od  opšteg  interesa trafostanice NDTS“C1“ 10/0,4 kV, snage 630 kVA, sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima, na UP TS-1, Zona C u zahvatu DUP-a „Župa-Češljar“ investitora Normal Company d.o.o. će se održati u periodu od 13.02.2019. godine do 19.02.2019. godine.

 Program javne rasprave - PDF

 Odluka o pristupanju - PDF

 Programski zadatak sa UTU (nacrt) - PDF


Odluka o izgradnji - dalje

Programski zadatak sa UTU - dalje