JAVNA RASPRAVA O TEHNIČKOJ REGULACIJI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ULICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT U NASELJIMA: DJURAŠEVIĆI, BOGIŠIĆI, MILOVIĆI, NIKOVIĆI, RADOVIĆI, GOŠIĆI I KRAŠIĆI

14 feb 2019

Javna rasprava će trajati 15 dana, od 15.02.2019 do 01.03.2019.godine. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Projekat  može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 11h u zgradi Opštine Tivat-Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj (I sprat, kancelarija br.11). 

Centralna javna rasprava održat će se u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat dana 28.02. 2019.godine u 18:00 časova.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - dalje

ODLUKA O DONOŠENJU PROJEKTA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA - dalje

PROJEKAT TEHNIČKE REGULACIJE - PDF