Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

01 aug 2014

- Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - dalje

- Izvještaj o javnoj raspravi - dalje

- Odluka - dalje

- Programski zadatak - dalje

- Program javne rasprave - dalje