Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

01 avg 2014

– Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – dalje

– Izvještaj o javnoj raspravi – dalje

– Odluka – dalje

– Programski zadatak – dalje

– Program javne rasprave – dalje