Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama

24 jul 2014

Javna rasprava će se održati 31. jula, 2014. godine (četvrtak) u Skupštinskoj sali Opštine Tivat, Trg Magnolija,  sa početkom u 13:00h. - detaljnije