JAVNI POZIV br. 2 o davanju u zakup zemljišta za postavljanje ugostiteljskih terasa i privremenih objekata putem prikupljanja ponuda

24 jul 2019

Na osnovu člana 3, 4, 39. stav 1. i člana 40. stav 1. Zakona o državnoj imovini („Službeni list Crne Gore, broj 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list Crne Gore, broj 44/10), Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini na kojem Opština ima pravo raspolaganja („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 43/17 i 10/19), Plana privremenih objekata br. 0304-352-102 od 26.05.2015. g., izmijena istog (Službemi list Crne Gore-opštinski propisi br. 28/16, 31/16 i 16/17), te Odluke o primjeni Plana privremenih objekata („Sl. list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 25/19) Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda objavljuje:

JAVNI POZIV br. 2 o davanju u zakup zemljišta za postavljanje ugostiteljskih terasa i privremenih objekata putem prikupljanja ponuda - detaljnije