POTPISANI UGOVORI SA KORISNICIMA PODRŠKE IZ PROGRAMA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO

24 jul 2019

Potpisivanje ugovora o bespovratnoj finansijskoj podršci korisnicama programa „Žensko preduzetništvo“ koji sprovodi Sekretarijat za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat upriličeno je danas u kabinetu predsjednika opštine Tivat dr Siniše Kusovca.

Odlukom o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2019. godinu su podržani biznis planovi dva porodična preduzeća iz Tivta i to: “Vula sistem” d.o.o. Tivat sa 3000,00€ i “Porto Bjelila” d.o.o. sa 2500,00€. Ugovore su potpisali predsjednik Kusovac i direktorke Vual sistema i Porto Bjelila, Sanja Jevtović i Ana Marija Lakičević.

Predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac je čestitao preduzetnicama ocjenjujući da je riječ o kvalitetnoj inicijativi za razvoj ženskog preduzetništva.

„Na području Balkana, prema statističkim podacima, taj segment je prilično zanemaren u odnosu na sjevernu Evropu i druga područja gdje je žensko preduzetništvo značajno razvijeno. Opština Tivat je sa zadovoljstvom ušla u ovaj projekat i trebalo bi sljedeće godine da odvojimo još više sredstava za ovaj vid podrške“, najavio je predsjednik Kusovac.

Prema riječima Jevtovićeve, „Vual sistem“ posluje pet sezona i ovo je prva podrška i finansisjki stimulans koji su dobili. Lakičević je bila dio i besplatnog programa mentorstva koje malim i srednjim preduzećima pruža licencirani mentor Petar Vujović, sekretar Sekretarijata za turizam i preduzetništvo. Sekretarijat pruža i usluge mentorstva pa je podsticaj ženskom preduzetništvu samo jedan od vidova podrške koji obezbjeđuje Opština Tivat.

„Zadovoljstvo je što su Opština Tivat i Sekretarijat ove godine akcenat stavili na žensko preduzetništvo. Tivat je među šest opština koje su prepoznalevažnost inicijative da se u lokalnoj samoupravi izdvoji posebna budžetska linija za pomoć ženskom preduzetništvu. Opština Tivat je prepoznala da bi doprinos razvoju ženskog preduzetništva, kroz model podrške biznis planova, značio i određene benefite u vidu smanjenja nezaposlenosti samim otvaranjem mogućnosti angažovanja žena, kao i pokretanje interesantnih i inovativnih biznisa i širenja postojećih“, rekao je Vujović dodajući da su sve više u fokusu interesovanja Opštine za razvoj malih porodičnih preduzeća jer se Tivat opredijelio za razvoj elitnog nautičkog turizma koji, sa druge strane, isključuje mogućnost velikih industrijskih kapaciteta na ovom području.

Podrškom „Vual sistemu“ i „Porto Bjelila“ je realizovano 55 % sredstava od ukupno 10000,00€ koje je opredijelila Opština Tivat. Preostalih 45% će biti realizovano kroz novi javni poziv koji će biti raspisan nakon turističke sezone.

Osnov za donošenje Odluke o kriterijumu, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu Opštine Tivat sadržan je u inicijativi Ženske političke mreže čiji je rad, između ostalog, baziran i na ekonomskom osnaživanju žena i njihove afirmacije i podstreka u preduzetničkom smislu, obzirom na podatak da Crna Gora, sa nešto više od 9% žena u preduzetništvu, predstavlja najgore pozicioniranu zemlju u regionu i Evropi.

Prvi Info dan o ženskom preduzetništvo nadležni Sekretarijat je organizovao početkom aprila za 8 zainteresovanih kandidata a prisutnima je pružena i konsultantska podrška eksternog konsultanta UNDP-a, Ivana Mališića.

U toku raspisanog Javnog konkursa koji je objavljen 23. aprila, održan je i II Info dan o ženskom preduzetništvu, u prisustvu 7 zainteresovanih preduzetnica a omogućene su im u individualnom terminu i konsultacije sa službenicima Sekretarijata, koji su im pomogli i u načinu pisanja prijave biznis ideje/biznis plana.
Na Javni konkursu blagovremeno su podnešene 3 prijave.  

Treća prijava biznis plana je bila odbijena s obzirom da biznis plan ne korespondira sa prioritetnim oblastima utvrđenim članom 10 Odluke.

potpisivanje

post slika