Javni poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu Skupštine opštine Tivat za 2021.godinu

02 feb 2021

Na osnovu člana 155 i 156 Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisi“broj, 37/18), Služba Skupštine opštine Tivat raspisuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za prijavu učešća  u radu Skupštine opštine Tivat za 2021.godinu.

JAVNI POZIV - PDF