JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA/ICA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RAZVOJ SISTEMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA PERIOD 2019-2022

19 jul 2019

JAVNI POZIV - detaljnije