Zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju Rezidencijalne vile RL1, uvala Pržno, Opština Tivat.

24 jul 2019

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila  je  Opštinu Tivat da je nosilac projekta „QD Hotel and Property Investment Montenegro“ d.o.o., Radovići, Tivat, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju Rezidencijalne vile RL1, uvala Pržno, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova i u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, do 20.08.2019.godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u poslovnim prostorijama „QD Hotel i Property Investment Montenegro DOO“, Radovići, opština Tivat, dana 13.08.2019. godine, sa početkom u 10h časova.

Elaborat - PDF