JAVNI POZIV ZA SPORAZUMAN RASKID RADNOG ODNOSA

05 nov 2013

Pozivaju se službenici i namještenici organa lokalne uprave i službi da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva dostave starješini organa i službi prijavu o prihvatanju sporazumnog raskida radnog odnosa - detaljnije