JAVNI REGISTRI I JAVNE EVIDENCIJE_Sekretarijat za turizam i preduzetništvo

02 okt 2019

CENTRALNI TURISTIČKI REGISTAR

Članom 106 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu(„Službeni list CG“, broj 02/18, 04/18, 13/18 i 25/19) Ministarstvo održivog razvoja i turizma propisalo je upis u Centralni turistički registar za nadležni organ lokalne uprave.

U centralni turistički registar upisuje se podaci iz:

  • Odobrenja za obavljanje turističke djelatnosti koje izdaje Ministarstvo i nadležni organ lokalne uprave
  • Odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti koje izdaje Ministarstvo i nadležni organ lokalne uprave
  • Rješenja o upisu u Centralni turistički registar koje izdaje nadležni organ lokalne uprave
  • Obrasci za upis u Centralni turistički registar

Centralni turistički registar vodi Ministarstvo u elektronskoj formi, a nadležni organ lokalne uprave je dužan da elektronskim putem unosi podatke u CTR iz popunjenih obrazaca koji se dostavljaju uz zahtjev za dobijanje odobrenja za obavljanje turističke/ugostiteljske djelatnosti ili za upis u Centralni turistički registar.

Podaci iz Centralnog turističkog registra su javni.

Registar je dostupan na sledećoj web adresi: www.ctr.mrt.gov.me