SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA_PLAN I PROGRAM RADA

02 okt 2019

PLAN I PROGRAM RADA

 • Službe Predsjednika opštine - dalje
 • Službe Glavnog administratora - dalje
 • Skupštine opštine Tivat - dalje
 • Sekretarijata za lokalnu samoupravu - dalje
 • Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode - dalje
 • Sekretarijata za turizam i preduzetništvo - dalje
 • Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj - dalje
 • Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost - dalje
 • Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti - dalje
 • Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja - dalje
 • Službe za opšte i zajedničke poslove - dalje
 • Sekretarijata za imovinu - dalje
 • Direkcije za investicije - dalje
 • Službe zaštite i spašavanja - dalje
 • Komunalne policija - dalje
 • Uprave za inspekcijske poslove - dalje
 • Službe za unutrašnju reviziju - PDF
 • Službe za javne nabavke - dalje
 • Službe glavnog gradskog arhitekte - dalje