KABLOVSKO-DISTRIBUTIVNI SISTEM – „M-KABL“ D.O.O.

19 jul 2016

Obavještenje o rješenju o davanju saglasnosti - dalje

Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat - dalje

 

Obavještenje o javnoj raspravi na Elaborat - dalje

Elaborat - dalje


Obavještenje o donošenju rješenja - potrebna procjena uticaja - dalje

Rješenje - potrebna procjena uticaja - dalje


Obavještenje o podnošenju zahtjeva - dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - dalje