Strateška procjena uticaja na životnu sredinu Programa istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore

19 jul 2016

U toku je sprovođenje postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu Programa istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore. Shodno Zakonu o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl.list RCG broj 80/05, 73/10, 40/11, 59/11), Agencija za zaštitu životne sredine je nadležni organ za sprovođenje navedenog postupka, u dijelu davanja saglasnosti na Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.
U vezi sa navedenim obavještavamo građane da se primjedbe i sugestije na predmetni Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu mogu dostaviti do 01.08.2016. godine Agenciji za zaštitu životne sredine iz Podgorice, adresa IV Proleterske 19. Predmetni Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Programa istraživanja i proizvodnje ugljovodononika u podmorju Crne Gore dostupan je na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine na linku:
http://www.epa.org.me/index.php/dokumenti/obavjestenja-sea

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine