Konferencija povodom projekta Promocija i jačanje koncepta održivog razvoja u Crnoj Gori

21 dec 2010

Savjetnik Predsjednika Opštine za ekonomski razvoj i međunarodne odnose – Petar Vujović, prisusustvovao je konferenciji povodom realizacije projekta „ Promocija i jačanje koncepta održivog razvoja u Crnoj Gori“, koja se održala u Danilovgradu, 20.12.2010 godine. 

Projekat, finansiran od strane Vlade Holandije uz saradnju  Kancelarije za održivi razvoj u CG, koji ima za cilj da približi koncept održivog razvoja svim zainteresovanim strukturama društva uz jačanje njihove svijesti o samom značaju istog, bazira se na socijalnoj, ekonomskoj, ekološkoj i kulturnoj viziji kroz:

 • Uravnoteženi i pravičan ekonomski razvoj održiv u dužem vremenskom periodu

 • Smanjenjem siromaštva, osnaživanjem siromašnih i obezbjeđivanjem njihovog boljeg pristupa neophodnim uslugama i sredstvima

 • Učešće svih zainteresovanih strana u proces odlučivanja, uz izgradnju dijaloga i povjerenja

 • Racionalnu/održivu upotrebu energije i pažljivo upravljanje i očuvanje prirodnih resursa (vode, zemljišta, šume i sl.)

 • Minimiziranje otpada, efikasno spriječavanje i kontrola zagađenja, minimiziranje ekoloških rizika

 • Unapređenje sistema obrazovanja, zdrastva i ravnopravnosti polova

 • Zaštita kulturnog identiteta

  Opština Danilovgrad, je izabrana kao pilot projekat za sprovođenje druge komponente navedenog projekta „Uspostavljanje i promocija modela održivog razvoja na lokalnom nivou“, što je uključivalo formiranje Lokalnog Savjeta za održivi razvoj, donošenje Lokalne strategije održivog razvoja, ako i izradu Akcionog plana za sprovođenje iste.

  Na konferenciji kojoj su prisustvovali članovi Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, predstavnici Opština, ambasadori, predstavnici međunarodnih institucija u Crnoj Gori, kao i zainteresovani građani, konstatovano je da je pomenuta strategija jedinstveni strateški dokument u Crnoj Gori na lokalnom nivou, čime je Danilovgrad postao i prva Opština koja je institucionalno uspostavila sistem održivog razvoja i definisala dugoročne prioritete bazirane na ravnoteži ekonomskih, socijalnih, ekoloških i kulturnih potreba društva.

  Takođe, data je i  preporuka kako Nacionalnog tako i Lokalnog savjeta za održivi razvoj, da i ostale Opštine na nivou Crne Gore slijede primjer Danilovgrada, te u narednom periodu donesu jedan ovako važan strateški dokument.