Urbanistički projekat Ruljina

06 jan 2011

  Urbanistički projekat Ruljina

Grafika:

01 RULJINA,GEODETSKA PODLOGA - PDF

02 UP RULJINA,  IZVOD IZ PLANA VISHEG REDA - PDF

03 UP RULJINA, IZVOD iz DUPa - PDF

04 UP RULJINA, KONTAKTNE ZONE - PDF

05 UP RULJINA, SEIZMICKA REONIZACIJA - PDF

06 UP RULJINA, ANALIZA POSTOJECE FIZICKE STRUKTURE - PDF

07 UP RULJINA, NAMJENA POVRSINA - PDF

08 UP RULJINA, Parcelacija - PDF

09 UP RULJINA, Regulacija -nivelacija - PDF

10 UP RULJINA, UTU uslovi - PDF

11 UP RULJINA, KOMPOZICIONI PLAN - PDF

12 UP RULJINA, Saobracaj - PDF

12a UP RULJINA, Garaze nivo 1 - PDF

12b UP RULJINA, Garaze nivo 2 - PDF

12c UP RULJINA, Garaze nivo 3 - PDF

12dUP RULJINA, Garaze nivo 3.5 - PDF

13 UP RULJINA, Plan pozarnih puteva sa pozarnim reonima - PDF

14 UP RULJINA, plan ozelenjavanja - PDF

15 UP RULJINA, hidrotehnicka infrastruktura - PDF

16 UP RULJINA, elektro instalacije - PDF

17 UP RULJINA, ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - PDF

18 UP RULJINA, sinhron plan ,infrastruktura - PDF


Tekstualni dio:

Naslov  - PDF

Text  plana - PDF

Strateška UP Ruljina - PDF


 IDEJNO RJEŠENJE

01,+8.00 - PDF

02,+11.00 - PDF

03,+14.00 - PDF

04,+17.00 - PDF

05,+20.00 - PDF

06,+23.00 - PDF

07+,26.00 - PDF

08,+29.00 - PDF

09,+32.00 - PDF

10,+35.00 - PDF

11,+38.00 - PDF

12,+41.00 - PDF

13,parter - PDF

14,presjeci - PDF

15,SILUETE - PDF

16,SILUETE1 - PDF

17,SILUETE 2 - PDF

IDEJNO RULJINA TABELE - PDF


  3D Modeling (slike) - dalje

 Arhiva  UP Ruljina