Konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2023. godinu

12 jan 2023

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2023. godinu  - detaljnije

Prijava na konkurs (Obrazac br.1) - detaljnije

Odluka o finansiranju sporta - detaljnije