KOORDINACIONI TIM ZA PRIPREMU I PRAĆENJE TURISTIČKE SEZONE OTPOČEO SA RADOM

21 jun 2016

Koordinacioni tim za pripremu i praćenje turističke sezone na teritoriji Tivta održao je juče (ponedjeljak, 20. jun) prvi u nizu sastanaka, sa ciljem aktivnog praćenja toka turistčke sezone, pravovremenog reagovanja i rješavanja eventualnih problema.
Prvom sastanku prisustvovali su: predsjednica opštine Tivat Snežana Matijević, predsjednik Skupštine opštine Tivat Ivan Novosel, glavna administratorka Jovanka Laličić,sekretarka Sekreterijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Zorica Gverović, načelnica Komunalne policije Jadranka Joksimović, direktorka Turističke organizacije Tivat Bernarda Moškov, načelnik Odjeljenja bezbjednosti Tivat Milovan Radović i Nada Đurđić, koordinatorka tima ispred Uprave za inpekcijske poslove Crne Gore za Opštinu Tivat.


Na sastanku je bilo riječi o trenutnom broju gostiju na tivatskoj rivijeri, stanju čistoće na plažama, u centru grada ali i u prigradskim naseljima, bezbjednosnoj situaciji, te potrebi intenziviranja rada Komunalne policije, naročito u noćnim satima. Posebna pažnja poklonjena je komunalnom redu u gradu, pa je iznijet podatak da je za period od 07. do 17. juna od strane Komunalne policije u Tivtu izdato 55 prekršajnih naloga, a premješten je 31 automobil. Komunalna policija za isti period izrekla je 4,580 EUR novčanih kazni i troškova , dok je za period od 31. maja do 17. juna ukupna vrijednost izrečenih kazni i troškova iznosila 10,850 EUR.
Članovi Koordinacionog tima za praćenje turističke sezone su predstavnici Opštine Tivat, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave policije, Turističke organizacije Tivat i JP Morsko dobro. Na sljedećem sastanku u rad ovog koordinacionog tima biće uključeni i ovlašćeni predstavnici JP Aerodromi Crne Gore – Aerodrom Tivat, JP Komunalno Tivat, Vodovoda i kanalizacije kao i Centra za kulturu Tivat, a po potrebi radu će se priključivati i predstavnici drugih institucija države i opštine. Dogovoreno je da se redovni sastanci Kordinacionog tima održavaju svakog drugog ponedjeljka u mjesecu.

post slika