Prijedlog tačaka dnevnog reda IV sjednice

22 jun 2016

1.Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2015. godinu - dalje
2.Odluka o dopuni plana privremenih objekata - dalje
3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama - dalje
4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade - dalje
5.Godišnji plan davanja koncesija na području opštine Tivat za 2017. godinu - dalje
6.Informacija o sprovođenju trogodišnjeg plana energetske efikasnosti za 2015. godinu - dalje
7.Jednogodišnji akcioni plan energetske efikasnosti za 2016. godinu - dalje
8.Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ Tivat - dalje
9.Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem JU „Centar za kulturu“ - dalje
10.Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem JU „Sportska dvorana“ - dalje
11.Izvještaj o radu za 2015. godinu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat - dalje
12.Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Brend New Tivat“ za 2015. godinu - dalje
13.Izvještaj o radu Fakulteta za mediteranske poslovne studije - dalje
14.Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike za 2015. godinu - dalje
15.Informacija o realizaciji sredstava, opredijeljenih za nevladine organizacije za 2015 godinu - dalje
16.Odluka o imenovanju opštinske izborne komisije - dalje
17.Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine - dalje
18.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat - dalje 
19.Odluka o razrješenju članova odbora direktora DOO „Komunalno“ Tivat - dalje
20.Odluka o razrješenju članova odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
21.Odluka o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalno“ Tivat - dalje
22.Odluka o imenovanju Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
23.Odluka o dodjeli stana Draganu Kordiću - dalje
24.Odluka o dodjeli stana na trajno korišćenje - dalje
25.Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.Rs 14/15 - dalje
26.Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 15a u zahvatu DUP-a Tivat centar - dalje
27.Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja na UP 210 u zahvatu DUP-a Mažina - dalje
28.Odluka o privremenom davanju u zakup parkinga na kat.par 3398 k.o. Tivat - dalje