Luštica Bay i Opština Tivat potpisali Protokol o sponzorstvu

21 feb 2017

Luštica Development AD i Opština Tivat potpisale su danas Protokol o sponzorstvu za ovu godinu prema kome će kompanija, koja razvija projekat integrisane turističke destinacije Luštica Bay, obezbijediti 150 hiljada eura finansijske podrške različitim projektima, organizacijama, ustanovama i programima.
Protokol su potpisali Daren Gibson /Darren Gibson/, izvršni direktor Luštice Development i predsjednica Opštine Tivat Snežana Matijević.
„Ovo je nastavak saradnje sa Opštinom Tivat koju smo počeli u 2010. godini i zahvaljujući kojoj smo do sada podržali brojne projekte i aktivnosti. Veoma smo ponosni na činjenicu da smo do sada na ovaj način obezbijedili oko 1,1 milion eura za finansiranje šire zajednice i stvorili jako partnerstvo sa mnogim organizacijama, ustanovama i institucijama. Luštica Bay se polako pozicionira kao centar zdravog i aktivnog života ali i kao projekat dobrog partnerstva i međusobnog uvažavanja sa lokalnom zajednicom“, rekao je Gibson.


Potpisivanje protokola 2„Luštica Development izvanredan je primjer kompanije koja ima sluha za zajednicu u kojoj posluje. To dokazuje iz godine u godinu izdvajanjem velikih sredstava kojima podstiče razvoj Tivta u domenu sporta, kulture obrazovanja... Partnerski odnos koji su Opština Tivat i Luštica Development razvile, za primjer je drugim gradovima i kompanijama, a od velikog je značaja za sve građane Tivta“, saopštila je Matijević.
U okviru programa društveno-odgovornog poslovanja Luštica Development i Opština Tivat od 2010. godine svake godine potpisuju Protokol o sponzorstvu aktivnostima Opštine Tivat, kojim se obezbjeđuje podrška djelatnostima organa lokalne uprave, javnih preduzeća, NVO sektora, obrazovnih, turističkih i sportskih i kulturnih ustanova i drugih subjekata.
Dokumentom je definisana saradnja u vezi sa razvojem obrazovanja, kulture i sporta, podrškom razvoju energetskog, turističkog, poljoprivrednog i zdravstvenog sektora, djelatnostima koje realizuju opštinske socijalne ustanove i NVO sektor, i drugim aktivnostima.

post slika