Mapiranje radona u Crnoj Gori i unapređenje nacionalnog sistema zaštite od radona

10 okt 2014

U Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, sa početkom u 11 časova, danas je održana javna tribina u okviru projekta „Mapiranje radona u Crnoj Gori i unapređenje nacionalnog sistema zaštite od radona". Javnu tribinu je otvorila i pozdravila prisutne glavni administrator Opštine Tivat g-đa Jovanka Laličić, a predstavnica nosioca projekta g-đa Marija Perović-Bogićević upoznala je prisutne sa problemom radona, njegovim uticajem na čovjekovo zdravlje i načinom na koji će se problem sistematski rješavati u Crnoj Gori, nakon čega su uslijedila brojna pitanja građana.
Osnovne aktivnosti navedenog projekta, koje su ujedno bile i teme ove tribine su: proces mapiranja radona u Crnoj Gori, objektivnija procjena radiološke opterećenosti stanovništva zbog udisanja ovog radioaktivnog gasa, edukacija stanovništva, jačanje kadrovskih i institucionalnih kapaciteta za mjerenje i mitigaciju radona, inoviranje nacionalne radonske legislative u cilju njenog usaglašavanja sa direktivama Evropske unije i standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i priprema nacionalne Strategije za zaštitu od radona.
Javnoj tribini, čiji su organizatori nosioci projekta Ministarstvo održivog razvoja i turima, Agencija za zaštitu životne sredine i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, uz podršku Opštine Tivat, prisustvovali su predstavnici lokane uprave, Doma zdravlja Tivat, OŠ “BrankoBrinić“, OŠ „Drago Milović“, SMŠ „Mladost“, JPU „Bambi“, nevladinih institucija, medija, kao i građani. U okviru navedenog projekta vršiće se ispitivanja i na teritoriji Opštine Tivat.

post slika