NACRT DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA GOLF EKONOMIJA

25 okt 2013

PREDSJEDNIK OPŠTINE TIVAT DANA 24.10.2013.GODINE UTVRDIO JE NACRT DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA GOLF EKONOMIJA, SA PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE.
Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana GOLF EKONOMIJA, zajedno sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu održati će se u periodu od 25.10.2013.godine do 15.11.2013.godine (22 dana). - dalje