Produžavanje javne rasprave za DUP Župa Češljar

21 okt 2013

Zbog velikog interesovanja građana produžava se rok trajanja javne rasprave za DUP Župa Češljar do 30.10.2013. godine - detaljnije