NAREDBA O ZABRANI LOŽENJA I PALJENJA VATRE NA OTVORENIM I JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT

14 jun 2014

NAREDBA  - dalje