NEZAVISNI PROCJENJIVAČI_2019

11 feb 2019

Odluka o izboru nezavisnih procjenjivača - PDF

Lista nezavisnih procjenjivača - PDF


- Na osnovu člana 29 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 32/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje JAVNI POZIV za izbor nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu.

JAVNI POZIV - PDF
PRIJAVA - WORD