Obavještenje

02 dec 2016

Dana 30.11.2016. godine, Agencija za zaštitu životne sredine, obavjestila nas je da je nosilac projekta „QD Hotel i Property Investment Montenegro DOO“ iz Tivta, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Rezidencijalnih vila RL1 i RL2, na UP Pržno I, Opština Tivat.
U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, Trg Magnolija br.1, I sprat, kancelarija br.5, radnim danima od 8 do 11 časova.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do petka 23.12.2016.godine.
Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u Opštini Tivat, dana 26.12.2016. godine, sa početkom u 12 časova.

Elaborat - dalje