Javna rasprava o Nacrtu odluke o Budžetu za 2017. godinu

24 nov 2016

Program Javne rasprave - dalje

Nacrt Odluke o budžetu opštine Tivat za 2017. godinu - dalje