OBAVJEŠTENJE

23 okt 2019

Sekretarijat za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat  donio je Odluku kojom produžava rok za predaju zahtjeva za učešće u javnim pozivima za podsticajne mjere u poljoprivredi za 2019.godinu.

ODLUKA - PDF

Rok za predaju zahtjeva je produžen za 30 dana, odnosno zaključno sa 22.11.2019.godine.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Sekretarijatu za turizam  i preduzetništvo u kancelariji broj 17, putem telefona 661-347 ili na mail : radmila.kilibarda@opstinativat.com