OBAVJEŠTENJE

24 okt 2019

Na osnovu objavljenog poziva nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXXI sjednicu Skupštine opštine Tivat br. 0303-030-3/5 od 18.10.2019. godine, obavještavamo Vas da će institut “slobodne stolice” koristiti :

Predstavnik NVO “Matica Boke” Ivan Starčević koji će uzeti učešća po sledećim tačkama predloženog dnevnog reda:

1. Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period od 01.01.-30.09.2019.godine
2. Predlog Odluke o donošenju Programa privremenih objekata
16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu poslovnih prostora
17. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br RS. 191/2017

 

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT