Obavještenje

20 maj 2020

Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava javnost da će se javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni sistem za irigaciju golf terena u okviru Luštica Development-a, na poluostrvu Luštica, opština Tivat, održati u utorak 26.05.2020. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat. Na javnoj tribini, shodno mjerama za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, obavezno je nošenje zaštitne maske, kao i poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra između prisutnih.

Napominjemo da javna rasprava o predmetnom Elaboratu i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com,   traje do četvrtka 28.05.2020. godine.

Elaborat - PDF