Obavještenje o novom terminu javne rasrave o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu za 2021.godinu

05 okt 2021

Nakon sprovedene javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2021.godinu sa političkim subjektima i sugestije od strane potpredsjednika Vladimira Arsića obavještavamo građane i sve zainteresovane da  će se javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2021.godinu, sa mjesnim zajednicama i gradjanima,   održati u petak, 08.10.2021.godine u 17h u zgradi Opstine Tivat.