OBAVJEŠTENJE SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE, SAOBRAĆAJ I ENERGETSKU EFIKASNOST

05 jun 2019

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat obavještava javnost da se na osnovu Rješenja broj 1006-340-up-105/1 izdatog od strane ovog organa 17.05.2019. godine, obustavlja saobraćaj dana 08.06.2019.g (subota) i dana 09.06.2019.g (nedjelja) i to u sledećim ulicama:

• Ulica Đačka – od predškolske ustanove „Bambi“ do raskrsnice sa ul. Luke Tomanovića,
• Ulica Luke Tomanovića – od raskrsnice sa ulicom Đačkom do magistrale,
• Ulica II Dalmatinske brigade – od magistrale do raskrsnice sa ulicom 21. Novembra,
• Ulica 21. Novembra – od raskrsnice sa ulicom II Dalmatinske brigade do šetališta Pine

Saobraćaj će se obustaviti dana 08. juna 2019. godine u vremenskom intervalu od 18:30 do 22:00 časa i dana 09. juna 2019. godine u vremenskom intervalu od 17:00 do 20:00 časova.
Privremena obustava saobraćaja vrši se radi bezbjednosti učesnika Međunarodne karnevalske povorke (08.jun 2019.god.) i Dječije karnevalske povorke (09.jun 2019.god) u organizaciji NVO „MAŠKARADA“ TIVAT.