OBAVJEŠTENJE

04 jun 2019

Sekretarijat za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat, u skladu sa Planom podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2019.godinu obajavljuje Javne pozive i to :

  1.  Za sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede i turizma i to za uređenje terena, bašte, livade ili vidikovaca u sklopu domaćinstva koje je u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat - 1 javni poziv za projekte uredjenje terena baste vidikovaca u sklopu domacinstva - PDF
  2.  Za sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede i turizma i to za opremanje ugostiteljskog, turističkog ili smještajnog objekta u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat - 2 javni poziv za projekte opremanja domacinstvau ruralnom podrucju - PDF
  3.  Podrška razvoju voćarske i vinogradarske proizvodnje. - 3 javni poziv za dobijanje podrške za projekte u voćarskoj vinograd. - PDF
  4.  Podrška razvoju maslinarstva.  - 4 javni poziv za dobijanje podrške za projekte u maslinarstvu 2019 - PDF
  5.  Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje.- 5 javni poziv za dobijanje podrske za projekte u razvoju povrtarske i cvjecarske proizvodnje 19 - PDF
  6.  Podrška razvoju pčelarstva. - 6 javni poziv za dobijanje podrške za projekte u pcelarstvu 2019 - PDF
  7.  Poziv za predaju zahtjeva za premije u stočarstvu. - 7 javni poziv za predaju zahtjeva za premije u stočarstvu 2019 - PDF
  8.  Podrška razvoju organske poljoprivrede. - 8 javni poziv za dobijanje podrške za projekte u organskoj poljoprivredi - PDF
  9.  Podrška razvoju ribarstva i marikulture -  9 javni poziv za dobijanje podrške u ribarstvu i marikulturi - PDF
  10.  Podrška održivom upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje. - 10 javni pozivi za dobijanje podrške pri upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne djelatnosti - PDF

Javni pozivi se objavljuju u okviru Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede ( „Sl.list CG-opštinski propisi“, broj 020/17 i 23/18) i Plana podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2019.godinu, kojima su utvrđeni uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja.

Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za turizam i preduzetništvo u kancelariji broj 17, na telefon broj 661347 i na mail radmila.kilibarda@opstinativat.com