Obavještenje XXXIII SO – Institut slobodna stolica

14 feb 2020
Na osnovu objavljenog poziva nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXXIII sjednicu Skupštine opštine Tivat  br. 03-016/20-7/1 od 10.02.2020. godine, obavještavamo Vas da će institut “slobodne stolice” koristiti : Predstavnik NVO “Pravi put” ĐorđeTrajčevski koji će uzeti učešća po tačkama predloženog dnevnog reda :
  1. Lokalni akcioni plan za mlade 2020.-2021. godine
  2. Godišnji Izvještaj Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2019. godinu.
  3. Informacija o stanju bezbjednosti u opštini Tivat u 2019. godini
Predstavnik NVO “Udruženje Egipćana” Džafer Brahimi koji će uzeti učešča po tački dnevnog reda:
  1. Predlog Odluke o sufinansiranju plana i programa rada kancelarije za integraciju Romske i Egipćanske populacije sa teritorije opštine Tivat
 

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT